Techniki harcerskie

Prawo harcerskie
1. Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
5. Harcerka postępuje po rycersku.
6. Harcerka szanuje przyrodę i stara się ją poznawać.

7. Harcerka jest karna i posłuszna swoim rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerka jest zawsze pogodna.
9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach. Nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Samarytanka 
Terenoznastwo 
sposoby wyznaczania północy
znaki patrolowe
mapa
Przyrodoznawstwo
Węzły
Ogniska
Symbolika krzyża harcerskiego i lilijki


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza